Category: Ricete

BURJẼT

Sȁl ĉu ti jõ rȅĉ burje͂t kakȍ se priprie͂mo. Tȍ ti je dalmatȋnsko jȅlo,  ali u Buȏl u nȏs je ȉsto kā specjȃlno i pȕno se to kȕholo prȉ. Mȅne je…

Cvȋti

Cvȋti  su bolskȉ  kolõč koji se činȋ kȁl su pȉrovi, bez cvȋtih ti nĩmo pȋra…

Loading

Više o

Video

Loading...
Trenutno u Bolu
9.6
°C
81
%
4
km/h
0.0
mm
40
%