Category: Ricete

Cvȋti

Cvȋti  su bolskȉ  kolõč koji se činȋ kȁl su pȉrovi, bez cvȋtih ti nĩmo pȋra…

BURJẼT

Sȁl ĉu ti jõ rȅĉ burje͂t kakȍ se priprie͂mo. Tȍ ti je dalmatȋnsko jȅlo,  ali u Buȏl u nȏs je ȉsto kā specjȃlno i pȕno se to kȕholo prȉ. Mȅne je…

Loading

Više o