Međunarodni dan Ruskog jezika

Međunarodni dan Ruskog jezika

Ruski jezik je slavenski jezik s najvećim brojem govornika. Zajedno sa ukrajinskim, bjeloruskim i rusinskim čini skupinu istočnoslavenskih jezika. Standardni ruski jezik temelji se na moskovskom narječju. Ruskim kao materinskim jezikom govori oko 180 milijuna ljudi, od kojih oko 130 milijuna živi u Ruskoj Federaciji. Službeni je jezik u Rusiji, Bjelorusiji (uz bjeloruski), Kazahstanu (uz kazaški), Kirgistanu (uz kirgiski). U ovim i ostalim zemljama bivšega Sovjetskoga Saveza, ruski je materinji jezik dijela stanovništva i u većoj ili manjoj mjeri jezik javnog života. Široko se koristi i u kulturi, znanosti i tehnici.
Uzimajući u obzir broj govornika ruskog kao drugog jezika, njime se služi oko 300 milijuna ljudi.

Ruski se zapisuje ćirilicom, izvedenom u 10. stoljeću iz grčkog pisma uz dodatak nekih slova glagoljice, za zapisivanje crkvenih tekstova na slavenskim jezicima. Oblici mnogih slova promijenjeni su i približeni latinici kao dio  reformi koje je započeo Petar I. Veliki, godine 1708. Ovo novo, tzv. “građansko pismo”, su preuzeli i svi ostali narodi koji pišu ćirilicom – Srbi, Bugari, Ukrajinci, i Bjelorusi.

Sljedeća tablica prikazuje 33 slova ruske ćirilice i njihove približne hrvatske ekvivalente:

Аа

a

Бб

b

Вв

v

Гг

g

Дд

d

Ее

je

Ёё

jo

Жж

ž

Зз

z

Ии

(j)i

Йй

j

Кк

k

Лл

l

Мм

m

Нн

n

Оо

o

Пп

p

Рр

r

Сс

s

Тт

t

Уу

u

Фф

f

Хх

h

Цц

c

Чч

č

Шш

š

Щщ

šč

Ъъ

(1)

Ыы

i

Ьь

(2)

Ээ

e

Юю

ju

Яя

ja

 

Ruski ima 33 suglasnika i 5 samoglasnika. Većina suglasnika postoji u tvrdoj (nepalataliziranoj) i mekoj (palataliziranoj) varijanti (u hrvatskom postoje samo parovi n i nj, te l i lj). Budući da pismo ima samo 21 slovo za suglasnike, meki i tvrdi parnjak dijele isto slovo, a status palataliziranosti određuje se prema sljedećem samoglasniku (odnosno tvrdom ili mekom znaku). Zbog toga svaki samoglasnik ima 2 varijante: palatalizirajuću i nepalatalizirajuću

Ruski jezik je također osnovica jednog umjetnog (slavenskog) jezika, tzv. “sibirskog jezika”. Mnogi rusizmi su ušli u hrvatski jezik preko srpskog jezika.

 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minute

 • 00

  sekundi

Datum

06.06.2020

Vrijeme

Cjeli dan
Kategorije

Sljedeći događaj

 • Tijelovo
 • Datum
  11.06.2020
 • Vrijeme
  Cjeli dan

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obaveno popuniti označena polja *

Komentare pregledava Akismet anti spam. · Pravila za komentiranje članaka · Pravila o privatnosti.