Poezija u Dvorištu u utorak 18. prosinca - između straha i sjaja