Pozivnica-za-otvorenje-izlozbe-Tina-Vukovica-u-Galeriji-umjetnina-u-Bolu