Radovi zamijenili događanja i aktivnosti u Domu kulture 11