Bolski doprinos na otkrivanju biste Ljudevita Gaja u Ljubljani