Primili smo fotografiju i sasvim opravdano pitanje jedne zabrinute mame. Riječ je o već uobičajenom prizoru nakon utakmica na Poljani. Radi se o odraslim ljudima, čak i domaćima, a ne gostujućima.

Možemo li dati bolji primjer malim nogometašima, sportašima, djeci?

Možemo li nekad i sami paziti malo na svoje mjesto?