Naslovna stranica knjige Bolske fjabe i gočice, priredio Jure Žuljević, grafička oprema Rastko Ćirić, Biblioteka »Zvizdon«, knjiga II, Bol 1980.