Unaprjeđenje turizma i turistički rast ne smiju biti sami sebi svrhom